Децата научават това, с което живеят

Ако детето живее с критика, то ще се
научи да осъжда.
Ако детето живее с враждебност, то ще се
научи да се бие.
Ако детето живее с подигравки, то ще
стане неуверено.
Ако детето живее със срам, то ще се
научи да се чувства виновно.

Ако детето живее с толерантност, то ще се
научи на търпение.
Ако детето живее с насърчение, то ще се
научи на увереност.
Ако детето живее с похвали, то ще се
научи да цени.
Ако детето живее с честност, то ще се
научи на справедливост.

Ако детето живее със сигурност, то ще се
научи на доверие.
Ако детето живее с одобрение, то ще се
научи да се харесва.
Ако детето живее с любов и приятелство, то ще се
научи да открива обич в света.

Робърт Луи Стивънсън

Към всички статии